Svenska Kiropraktorkliniken

Fredrik JäruddStartades 1994 av mig, Fredrik Järudd. Jag är utbildad kiropraktor och behandlar både på den egna kliniken och på företag i Stockholm. Mitt mål är att hjälpa patienterna att få så nära 100 procents funktion i kroppens leder som möjligt för att minska besvär i form av smärta.Jag har varit kliniskt verksam som kiropraktor sedan 1994 och som massör sedan 1990. I tre år har jag arbetat som massagelärare. Sedan tidigare är jag även socionomutbildad, 3,5 år. Då arbetade jag som kurator inom både den somatiska och psykiatriska vården och som föreståndare för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar.

Utbildningen av svenska kiropraktorer sker på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Stockholm (www.kiropraktik.edu) och omfattar fem års heltidsstudier. Efter ytterligare ett års allmäntjänstgöring erhålls legitimation som kiropraktor efter ansökan hos Socialstyrelsen. Jag har även gått en mängd kortare vidareutbildningar, t.ex. teknikkurser, rehabiliterings-, krishanterings- och forskningsförberedande kurser.

Som legitimerad kiropraktor är jag medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige (www.kiropraktik.com), som är Sveriges äldsta och största kiropraktorförening. Jag är även återförsäljare av Tempurprodukter, till exempel kuddar och madrasser.

Jag har gått här under flera år och fått hjälp med diverse problem med knän, axlar och rygg. Alltid väldigt bra och professionellt bemötande. Fredrik är kunnig inom området och jag har alltid fått tydlig information om varför problemen uppkommit samt förslag på proaktiva åtgärder för att undvika samma problem i framtiden. / Sonja T