Forskning

Vad säger forskningen om kiropraktisk behandling?

De medicinska forskarna idag slår fast att kiropraktisk behandling är den bäst fungerande behandlingen vid ryggbesvär. I maj 2000 gavs rapporten ”Ont i ryggen, ont i nacken” ut av Statens beredning för utvärdering.

I rapporten har man utgått från dessa frågeställningar:

  • Har förekomst av ont i ryggen förändrats i Sverige under 1990-talet? Har förekomsten av olika former av ryggont förändrats? Är ont i ryggen lika vanligt förekommande i hela Europa?
  • Vilka utrednings- och behandlingsmetoder har visat sig effektiva?
  • Vilka behandlingsstrategier kan föreslås med hänsyn till nytta, kostnader och risker?
  • Vilken betydelse har sociala, psykologiska respektive individuella faktorer för förekomst av ont i ryggen?
  • Vilken är samhällskostnaden för ont i ryggen i Sverige och några andra länder?
  • Påverkar försäkringssystemets utformning sjukfrånvaron?
  • Finns likheter mellan olika europeiska länder?

Läs hela rapporten på SBU:s hemsida.