Vad är kiropraktik?

Kiropraktik innebär funktionsförbättring och smärtlindring i kroppens rörelseapparat, framförallt i leder och muskulatur. Besvär som framgångsrikt behandlas är exempelvis spänningar i nacke och axlar, muskelstelhet, nackspärr, huvudvärk, yrsel, ryggsmärtor, ledbesvär, fibromyalgi, domningar och utstrålande smärta i armar och ben, ischias.

I en kiropraktisk behandling ingår bl.a. kiropraktisk justering, mobilisering, mjukdelsbehandling, personliga träningsprogram och rådgivning inom ergonomi och kost.

Kiropraktisk behandling av Fredrik Järudd


Min specialitet är smärttillstånd och funktionsnedsättning i rörelseapparaten i kroppen. Orsakerna till varför man får ont kan vara många men ofta handlar det om ojämn belastning, ensidigt arbete med överansträngning, felaktiga lyft eller olika typer av skador. Dessa faktorer orsakar i sin tur funktionsinskränkningar i kroppens leder med smärta, domning eller stickning som följd.